NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Wokół zagadnień pedagogicznych - rozważania różne
Pod redakcją: Joanny Jachimowicz, Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-24-9
Objętość: 168 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Jak szybko mówią dzieci?
Autor: Anna Solak
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-20-1
Objętość: 152 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Ocena stanu infrastruktury rowerowej oraz bezpieczeństwa ruchu na przykładzie miasta Nowego Sącza
Autor: Sławomir Kowalski, Szymon Góra, Aldona Wota
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-22-5
Objętość: 104 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 2/2023 (12)
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISSN: 2544-6916 (druk), 2544-7858 (online)
Objętość: 192 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Umysł otwarty - nowe przestrzenie nauki i sztuki
Pod redakcją: Macieja Malinowskiego, Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-25-6
Objętość: 206 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne
Pod redakcją: Krzysztofa Dymury
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-15-7
Objętość: 150 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: "Eruditio et Ars" Nr 2/2023 (7)
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISSN: 2545-2363, e-ISSN: 2545-3327
Objętość: 234 s.
Wersja elektroniczna publikacji na http://eruditioetars.ans-ns.edu.pl/

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Fizjoterapeutyczna ocena stóp  oraz wybrane wskaźniki antropometryczne w badaniach przesiewowych dzieci z sądeckich przedszkoli
Autor: Katarzyna Zwolińska-Mirek, Izabela Adamowicz, Jakub Szewczyk, Janusz Mirek, Kinga Basiaga, Justyna Gruca
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-16-4
Objętość: 106 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Monograph ENVIRONMENTAL PROTECTION TRANSPORT AND LOGISTICS PRODUCTION ENGINEERING
Redaktor: Sławomir Kowalski
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-14-0
Objętość: 198 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Diagnostyka samochodowa. Badania techniczne pojazdów na przykładzie wybranych stacji kontroli pojazdów
Autor: Józef Janczura, Anna Kochanek
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-11-9
Objętość: 102 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Wartości wychowawcze w polskim rapie - propozycje metodyczne dla nauczycieli
Autor: Joanna Jachimowicz
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-12-6
Objętość: 102 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 1/2023 (11)
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISSN: 2544-6916 (druk), 2544-7858 (online)
Objętość: 168 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: Finanse publiczne w teorii i praktyce
Autor: Halina Rechul, Krzysztof Surówka, Katarzyna Peter-Bombik
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-10-2
Objętość: 162 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: 25 lat Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Opracowanie: Tamara Bolanowska-Bobrek, Anna Polek
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISBN: 978-83-67661-08-9
Objętość: 160 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Eruditio et Ars 4
Tytuł: "Eruditio et Ars" Nr 1/2023 (6)
Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu, 2023
ISSN: 2545-2363, e-ISSN: 2545-3327
Objętość: 245 s.