Skład Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 

  • dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS – przewodniczący
  • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Wydział Nauk Ekonomicznyych
  • dr Robert Rogowski – Wydział Nauk Humanistycznych
  • dr Katarzyna Zwolińska-Mirek – Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie
  • dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS – Wydział Nauk Społecznych i Sztuk
  • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Wydział Nauk Inżynieryjnych
  • dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. ANS – Wydział Nauk o Zdrowiu
  • dr Tamara Bolanowska-Bobrek – Sekretarz Wydawnictwa