Tytuł: Language in culture – culture in language
Autor: Anna D. Biedrzyńskiej, Michała Palmowskiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–68–4
Objętość: 170 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży
Pod redakcją naukową: Tatiany Senko
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–65–3
Objętość: 179 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: The dynamics of native language competence of a bilingual speaker
Autor: Anna D. Biedrzyńska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–61–5
Objętość: 217 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Podstawy makroekonomii
Autor: Adam Rybarski
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–62–2
Objętość: 159 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Язык в кульмре. Кульмура в языке
Pod redakcją: Moniki Madej-Cetnarowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–67–7
Objętość: 111 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Aktywność podmiotów edukacji
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–64–6
Objętość: 147 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Literatura i Słowo. Neophilologica Sandeciensia 8
Pod redakcją: Moniki Madej-Cetnarowskiej, Krzysztofa Nycza
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–66–0
Objętość: 120 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: The paradigm of inclusive education in theory and practice
Pod redakcją: Z. Zacłony, I. Radovanović
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–63–9
Objętość: 124 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Thought Styles In Text and Discourse
Pod redakcją: Moniki Madej-Cetnarowskiej, Krzysztofa Nycza
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–49–3
Objętość: 122 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Pinteresque themes in Harold Printer’s adapted screenplays
Autor: Katarzyna Jasiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–59–2
Objętość: 110 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów
Pod redakcją: Moniki Musiał-Malago
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–54–7
Objętość: 101 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Studium porównawcze
Autor: Teresa Myjak
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–60–8
Objętość: 192 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Aspekty somatyczny, społeczny i motoryczny człowieka na przykładzie wyników badań narciarzy zjazdowców
Autor: Izabela Adamowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–56–1
Objętość: 80 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Terapia psychologiczno-pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Pod redakcją: Tatiany Senko
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–58–5
Objętość: 174 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Problemy toksykologii klinicznej w szpitalnym oddziale ratunkowym
Pod redakcją: Janusza Pacha, Jacka Sein Anand, Barbary Groszek
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2014
ISBN: 978–83–63196–55–4
Objętość: 192 s.
Pobierz publikację