Tytuł: Autentyczność w sztuce?
Pod redakcją: I. Bugajskiej-Bigos, M. Szymańskiego, Z. Bajka, M. Korneckiego, W. Kopcia
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–47–9
Objętość: 132 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Agresja i przemoc na drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania
Pod redakcją: Stefana Florka, Michała Grygielskiego
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–50–9
Objętość: 209 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Kultura fizyczna w działalności Feliksa Fidzińskiego (1890–1967)
Autor: Magdalena Żmuda-Pałka
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–42–4
Objętość: 191 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Różne konteksty edukacji. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves V
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–43–1
Objętość: 108 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Kompetencje zawodowe nauczyciela w teorii i praktyce
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–51–6
Objętość: 114 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym. Tom 3.
Pod redakcją: Adama Płockiego
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN 978–83–63196–46–2
Objętość: 279 s.
Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Myśl Nikołaja Fiodorowa w literaturze dziewiętnastego i dwudziestego wieku
Autor: Monika Madej-Cetnarowska
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN 978–83–63196–44–8
Objętość: 232 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Język – Literatura – Filozofia. Neophilologica Sandeciensia 7
Pod redakcją: Moniki Madej-Cetnarowskiej, Krzysztofa Nycza
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–48–6
Objętość: 122 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych
Autor: Agnieszka Zwolenik
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–45–5
Objętość: 84 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Zapobieganie wadom postawy ciała. Charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie
Autor: Waldemar Makuła
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–40–0
Objętość: 114 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: The acquisition of English intonation by Polish adult learners
Autor: Monika Zięba-Plebankiewicz
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–41–7
Objętość: 146 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Terapia psychologiczno-pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Pod redakcją: Tatiany Senko
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–39–4
Objętość: 174 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Pierwsza pomoc
Autor: Mariusz Chomoncik
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–21–9
Objętość: 61 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Zarys toksykologii klinicznej dla pielęgniarek i ratowników medycznych
Pod redakcją: Janusza Pacha, Jacka Sein Anand
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz 2013
ISBN: 978–83–63196–37–0
Objętość: 204 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Love 2013 (Album opublikowany w ramach międzynarodowego projektu arteterapeutycznego)
Pod redakcją: Iwony Bugajskiej-Bigos
ISBN: 978–83–63196–35–6
Objętość: 56 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu