Społeczeństwo wobec 2020

Tytuł: Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku
Pod redakcją: Marka Reichela, Judyty Witowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-57-9
Objętość: 131 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 2/2019 (4)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISSN: 2544–6916 (druk), 2544–7858 (online)
Objętość: 102 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

Tytuł: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce
Pod redakcją: Iwony Gawron, Teresy Myjak
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-56-2
Objętość: 148 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Zabawki dziecięce wybrane konteksty teoretyczne, badawcze i praktyczne
Pod redakcją: Marzeny Kiełbasy, Mirosławy Sochy
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-51-7
Objętość: 156 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Między teorią pedagogiczną a praktyką edukacyjną. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves VIII
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-52-4
Objętość: 160 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Wybrane aspekty profilaktyki zakażeń – higiena rąk
Autor: Elżbieta Rafa
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-54-8
Objętość: 66 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Neophilologica Sandeciensia 13
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-55-5
Objętość: 145 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Fizyka laboratorium – instrukcje do ćwiczeń
Autor: Anna Kożuch, Urszula Grzegorczyk
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-50-0
Objętość: 73 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Dylematy pedagoga w różnych obszarach edukacji
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-53-1
Objętość: 112 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Ocena funkcjonalnej współzależności regionalnej stawu kolanowego i kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego
Autor: Magdalena Twardowska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-49-4
Objętość: 57 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Budowa ciała i zdolności motoryczne młodych zawodników piłki nożnej Klubu Sportowego Dunajec Nowy Sącz na tle ich rówieśników z populacji nowosądeckiej
Autor: Maria Chrzanowska, Izabela Adamowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-48-7
Objętość: 82 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Język i jego wyzwania: język w kulturze, kultura w języku. Tom II. Dydaktyka i przekład
Pod redakcją: Rachel Pazdan, Grzegorza A. Ziętali
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-47-0
Objętość: 174 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Język i jego wyzwania:  język w kulturze, kultura w języku.  Tom III. Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Pod redakcją: Jarosława Gizy, Katarzyny Jasiewicz, Moniki Madej-Cetnarowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-46-3
Objętość: 137 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: "Eruditio et Ars" Nr 1/2019 (2)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISSN: 2545-2363, e-ISSN: 2545-3327
Objętość: 144 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: eruditioetars.ans-ns.edu.pl

 

Tytuł: Podstawy techniki cieplnej
Autor: Piotr Cyklis, Monika Golonka
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-44-9
Objętość: 107 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 1/2019 (3)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISSN: 2544–6916 (druk), 2544–7858 (online)
Objętość: 191 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

Tytuł: The Archetype of Evil Genius A Comparative Study: John Milton, Joseph Conrad, Fyodor Dostoevsky
Autor: Jarosław Jerzy Giza
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978–83–65575–42–5
Objętość: 165 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Społeczeństwo i gospodarka wobec wyzwań współczesności – istniejące i spodziewane determinanty rozwoju
Pod redakcją: Iwony Gawron, Marka Reichela
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978–83–65575–43–2
Objętość: 111 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu