Tytuł: O kształceniu przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–98–1
Objętość: 166 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym tom 4
Pod redakcją: Adama Płockiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–93–6
Objętość: 300 s.
Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Twórczość i edukacja artystyczna
Pod redakcją: Iwony Bugajskiej-Bigos, Karola Gąsienicy-Szostaka
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–95–0
Objętość: 160 s.
Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Polskie miasta i regiony – konkurencyjne, innowacyjne, dynamiczne?
Pod redakcją: Marka Reichela, Joanna Marcisz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–65575–00–5
Objętość: 66 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Wzory i przykłady ewidencji operacji gospodarczych w jednostkach budżetowych
Autor: Helena Zielińska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–65575–01–2
Objętość: 96 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Words – Ideas – Interpretations
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–96–7
Objętość: 68 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Pomiędzy słowem a obrazem. Neophilologica Sandeciensia 10
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–99–8
Objętość: 56 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Polska w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania
Pod redakcją: Adama Rybarskiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–90–5
Objętość: 196 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Komunikacja w kształceniu i wychowaniu
Pod redakcją: Wojciecha Kudyby, Michała Pulita
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–94–3
Objętość: 283 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Polska 2020 – perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury
Pod redakcją: Marka Reichela, Judyty Witowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–89–9
Objętość: 166 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Turystyka wobec wyzwań XXI wieku
Pod redakcją: Agaty Niemczyk
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978–83–63196–88–2
Objętość: 224 s.
Pobierz publikację