Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii - zagrożenia i wyzwania organizacyjne
Pod redakcją: Krzysztofa Dymury
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-74-6
Objętość: 88 s.
Pobierz publikację

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Samodzielność wydatkowa a kondycja finansowa gmin w Polsce
Autor: Aleksandra Jasińska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-84-5
Objętość: 258 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Współczesna edukacja - wybrane zagadnienia
Pod redakcją: Joanny Jachimowicz, Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-89-0
Objętość: 118 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Neophilologica Sandeciensia 14
Pod redakcją: Racheli Pazdan, Jarosława Gizy, Grzegorza Adama Ziętali
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-83-8
Objętość: 198 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Podręcznik symulacji medycznej
Autorzy: Justyna Adamczuk, Urszula Cisoń-Apanasewicz, Grażyna Kuzera, Monika Majoch, Magdalena Nieckula, Dorota Ogonowska, Halina Potok, Elżbieta Rafa, Sylwia Siekierczak
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-88-3
Objętość: 142 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Rola małych i średnich przedsięiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych
Autor: Monika Danielska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-82-1
Objętość: 262 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Mowa i jej zaburzenia w teorii i praktyce logopedyczno-pedagogicznej
Pod redakcją: Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-87-6
Objętość: 169 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 2/2021 (8)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISSN: 2544-6916 (druk), 2544-7858 (online)
Objętość: 162 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Wspomaganie prawidłowego rozwoju motorycznego w aspekcie zaburzeń wieku dziecięcego
Autor: Katarzyna Zwolińska-Mirek, Iwona Szewczyk, Janusz Mirek
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-86-9
Objętość: 97 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: At the crossroads: Papers on language and culture  in the 20th and 21st centuries
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-85-2
Objętość: 102 s.
Pobierz publikację

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Journal of Engineering, Energy and Informatics No. 1/2021 (1)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISSN: 2720-4162 (druk)
Objętość: 126 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: http://jeei.ans-ns.edu.pl/index.php/pl/

 

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Grafika i komunikacja człowiek – komputer...
Autor: Sławomir Jurkowski
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-78-4
Objętość: 69 s.
Pobierz publikację

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Pierwsza pomoc
Autor: Mariusz Chomoncik
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-77-7
Objętość: 83 s.
Pobierz publikację

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Dwóch pacjentów
Autor: Mariusz Chomoncik, Karol Łyziński
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-76-0
Objętość: 63 s.
Pobierz publikację

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Ukraińskie i białoruskie marki handlowe…
Autor: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-80-7
Objętość: 104 s.
Pobierz publikację

 

SE 6 okładka Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 1/2021 (7)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISSN: 2544-6916 (druk), 2544-7858 (online)
Objętość: 163 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Kryminologia i resocjalizacja w realiach społeczeństwa informacyjnego
Pod redakcją: Przemysława Piotrowskiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-73-9
Objętość: 130 s.
Pobierz publikację

 

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie układów terytorialnych
Autor: Tadeusz Kudłacz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-71-5
Objętość: 132 s.
Pobierz publikację