Tytuł: Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia
Pod redakcją: Iwony Gawron, Teresy Myjak
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-17-3
Objętość: 112 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Rosyjska marka handlowa. Российский торговый бренд
Autor: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–09–8
Objętość: 150 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Marketing w rozwoju miast i regionów
Pod redakcją: Marka Reichela, Pauliny Rydwańskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–14–2
Objętość: 129 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves VII
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–15–9
Objętość: 149 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Pedagog w kontekstach współczesności
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–16–6
Objętość: 140 s.

Pobierz publikację

 

Tytuł: STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko Nr 1/2017 (1)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISSN: 2544–6916
Objętość: 77 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

Tytuł: From Here to There… Neophilologica Sandeciensia 11
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–13–5
Objętość: 85 s.

Pobierz publikację

 

Tytuł: From Antiquity to Pop Culture: Language, Literature and Society…
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–12–8
Objętość: 70 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Podstawy elektrokardiografii. Podręcznik dla ratowników medycznych, pielęgniarek oraz studentów…
Autorzy: Stanisław Malinowski, Elżbieta Rafa
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–06–7
Objętość: 94 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: „Przemysł i systemy transportowe”. I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum
Pod redakcją: Sławomira Kowalskiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–07–4
Objętość: 156 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania (wyd. II uzup., DVD)
Autor: Agnieszka Zwolenik
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–02–9
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Współczesne wyzwania na rynku turystycznym
Pod redakcją: Agaty Niemczyk
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–04–3
Objętość: 169 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Hasior – Assemblage 2016. Międzynarodowy projekt artystyczny
Pod redakcją: Iwony Bugajskiej-Bigos, Karola Gąsienicy-Szostaka, Anny Steligi
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978–83–65575–05–0
Objętość: 94 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu