Tytuł: Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne
Pod redakcją: Iwony Bugajskiej-Bigos, Anny Steligi
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–81–3
Objętość: 326 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Edukacja w kontekście teorii i praktyki. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves VI
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–86–8
Objętość: 134 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Wartość relacji międzypokoleniowych
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–85–1
Objętość: 95 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Wspieranie dzieci w uczeniu się pozytywnych zachowań. Interwencyjny, inkluzyjny program zabawowo-edukacyjny
Autorzy: Mirosława Socha, Mária Podhájecká, Vladimír Gerka
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–82–0
Objętość: 90 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Innowacyjność we współczesnej edukacji
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–80–6
Objętość: 95 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym
Pod redakcją: Wojciecha Kudyby, Beaty Lisowskiej, Iwony Bugajskiej-Bigos
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–79–0
Objętość: 332 s.
Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Konteksty i znaczenia. Neophilologica Sandeciensia 9
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–83–7
Objętość: 84 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Yesterday Today Tomorrow. Philological View On The World
Pod redakcją: Anny Biedrzyńskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–84–4
Objętość: 135 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Autor: Honorata Trzcińska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–76–9
Objętość: 214 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Matematyka ogólna i metody probabilistyczne, elementy logiki, teorii mnogości, analizy matematycznej i stochastyki
Autor: Adam Płocki
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–73–8
Objętość: 434 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Krakowska toksykologia kliniczna na przełomie XX i XXI wieku
Autor: Janusz Pach
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–72–1
Objętość: 312 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Zarys robotyki
Autor: Józef Knapczyk
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2015
ISBN: 978–83–63196–70–7
Objętość: 210 s.
Pobierz publikację