Tytuł: Geschäftsdeutsch Materialien für den fortgeschrittenen Unterricht für Ökonomiestudenten
Autor: Teresa Jaśkowska-Drees
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2003
ISBN: 83–88887–40–8
Objętość: 123 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami
Autor: Janusz Fudaliński (Praca zbiorowa)
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2003
ISBN: 83–88887–30–0
Objętość: 130 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Matematyka ogólna 1 – elementy logiki, teorii mnogości, analizy matematycznej i stochastyki
Autor: Adam Płocki
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2003
ISBN: 978–83–60822–79–1
Objętość: 285 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: W kręgu zagadnień pedagogicznych i psychologicznych
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Gąsiorek
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2003
ISBN: 83–88887–21–1
Objętość: 150 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu