Tytuł: Wokół zagadnień edukacji wczesnoszkolnej
Autor: Zdzisława Zacłona
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–85–2
Objętość: 171 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves III
Rada Naukowa / Vedeckí redaktori: dr hab. Bożena Muchacka, prof. nadzw.; doc. dr Zdzisława Zacłona; doc. PhDr. Milan Portik, PhD., mim. prof.; doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–84–5
Objętość: 165 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku
Pod redakcją: Marka Reichela
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–82–1
Objętość: 236 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych
Autor: Urszula Cisoń-Apanasewicz
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–73–9

Objętość: 112 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki
Autor: Krzysztof Chyla
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2009
ISBN: 978–83–60822–75–3
Objętość: 78 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Edukacja muzyczna – od teorii do praktyki
Autorzy: prof. Wiesława A. Sacher, dr Bożena Raszke i mgr Grażyna Enzinger
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009

ISBN: 978–83–60822–72–2

Objętość: 58 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Matematyka ogólna I, elementy logiki, teorii mnogości, analizy matematycznej i stochastyki
Autor: Adam Płocki
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–71–1
Pobierz publikację

 

Tytuł: Języki obce – teoria i praktyka neophilologica sandeciensia 4
Pod redakcją: Grzegorza Jaśkiewicza i Krzysztofa Nycza
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–83–8
Objętość: 135 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Auswahl deutscher Texte zur Literatur mit Übungen – 18. Jahrhundert
Autorzy: Grzegorz Jaśkiewicz, Krzysztof Nycz
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–77–7

Objętość: 144 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Podstawowe zagadnienia dotyczące twórczości i kształcenia plastycznego w szkole oraz placówkach pozaszkolnych
Pod redakcją: Marka Szymańskiego oraz Iwony Bugajskiej-Bigos
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–81–4

Objętość: 74 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Refleksje nad jakością pracy szkoły
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłona
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–76–0
Objętość: 185 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Jakość w systemie edukacji
Pod redakcją: Bożeny Muchackiej
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–74–6
Objętość: 151 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów
Redaktor: Piotr Lityński
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–66–1
Objętość: 152 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Determinanty zachowań konsumentów na rynku
Autor: Leszek Rudnicki
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2009
ISBN: 978–83–60822–65–4
Objętość: 144 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu