Tytuł: Neophilologica Sandeciensia 12
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–29–6
Objętość: 61 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Język i jego wyzwania: język w kulturze, kultura w języku. Tom I. Językoznawstwo
Pod redakcją: Anny Biedrzyńskiej, Moniki Zięby-Plebankiewicz, Grzegorza A. Ziętali
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–30–2
Objętość: 201 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Kluczowe kompetencje rozwijane w kształceniu i wychowaniu
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Beaty Lisowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–31–9
Objętość: 157 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Tkanka tłuszczowa i jej metabolizm. Cukrzyca typu 2…
Autor: Renata Francik
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–34–0
Objętość: 65 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Nauczyciel i dziecko – diagnoza wybranych obszarów edukacji
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Joanny Jachimowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–33–3
Objętość: 127 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Россия и её выдающиеся сыны и дочери. Rosja i jej wybitni synowie i córki
Autor: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–36–4
Objętość: 190 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Россия и её материальная и духовная культура. Rosja i jej kultura materialna i duchowa
Autor: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–38–8
Objętość: 200 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Chosen issues of education in the modern era
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Ivicy Radovanović
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–40–1
Objętość: 158 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: CZasopismo naukowe "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" Nr 1/2018 (2)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISSN: 2544–6916
Objętość: 252 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.ans-ns.edu.pl

 

Tytuł: Россия: власть, география, природа, народы, достопримечательности. Rosja: władza…
Autor: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–35–7
Objętość: 230 s.

 

Tytuł: Wybrane zagadnienia edukacji dziecka
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Beaty Lisowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–32–6
Objętość: 111 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: British trademark
Autor: Elżbieta Stanisz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–25–8
Objętość: 119 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Komunikowanie się nauczycieli szkół podstawowych z uczniami w procesie edukacji szkolnej
Autor: Joanna Jachimowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–27–2
Objętość: 211 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Czasopismo naukowe „Eruditio et Ars” nr 1/2018(1)
Redaktor naczelny: Łukasz A. Plesnar
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISSN: 2545–2363
Objętość: 148 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: http://eruditioetars.ans-ns.edu.pl/

 

Tytuł: Rosyjska bajka literacka na przełomie XX i XX wieku
Autor: Paulina Wójcikowska-Wantuch
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–23–4
Objętość: 239 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Turystyka XX wieku – trendy, problemy i perspektywy rozwoju
Pod redakcją: Agaty Niemczyk
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–19–7
Objętość: 247 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

Tytuł: Słowa/Words
Autor: Iwona Bugajska-Bigos
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–20–3
Objętość: 110 s.

 

Tytuł: Resuscytacja wewnątrzszpitalna u osób dorosłych
Autorzy: Mariusz Chomoncik, Ryszard Gajdosz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–22–7
Objętość: 58 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Czynności lekcyjne nauczycieli i uczniów, interakcje między nimi oraz postawy uczniów…
Autor: Paweł Kożuch
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–24–1
Objętość: 150 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Album 20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego: dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw.
Opracowanie: Tamara Bolanowska-Bobrek, Halina Kociubińska, Anna Polek
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–19–7
Objętość: 247 s.

 

Tytuł: Россия: религии и верования. Rosja: religie i wierzenia
Autor: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2018
ISBN: 978–83–65575–37–1
Objętość: 124 s.
Pobierz publikację