Tytuł: Inicjacje. Projekty artystyczne zrealizowane w roku akademickim 2009/2010…
Autor: Koło Naukowo-Artystyczne „Piekarnia” (Instytut Pedagogiczny)
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–60822–99–9
Objętość: 48 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–932078–3-1
Objętość: 95 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa rodzinnego
Autor: Halina Potok i Genowefa Gaweł
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–918066–9-2
Objętość: 62 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją cz. I
Autor: Andrzej Woźniak
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–932078–4-8
Objętość: 159 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Sztuka – dziecko – edukacja. Zagadnienia związane z edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych
Pod redakcją: Marka Szymańskiego i Iwony Bugajskiej-Bigos
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–932078–2-4
Objętość: 67 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów
Autor: Waldemar Makuła
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–932078–1-7
Objętość: 46 s.
Pobierz publikację

 

Tytuł: Dziecko nowosądeckie – normy rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej…
Autor: Katarzyna Sztafa, Paweł Kożuch, Izabela Adamowicz, Kamil Sławecki
Pod redakcją: Marii Chrzanowskiej
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2010
ISBN: 978–83–932078–0-0
Objętość: 128 s.
Pobierz publikację