Tytuł: Prace Naukowe Instytutu Technicznego
Redakcja: Marek Aleksander
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–31–9
Objętość: 285 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Nauczyciel w rzeczywistości globalnej i lokalnej, Teacher in the global and local reality
Redakcja: Zdzisława Zacłona
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–30–2
Objętość: 194 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Edukacja wobec wyzwań globalnego społeczeństwa, Education and global society challenges
Redakcja: Bożena Muchacka
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–29–6
Objętość: 174 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves I
Rada Naukowa / Vedeckí redaktori: dr hab. Barbara Guzik, prof. nadzw., dr hab. Bożena Muchacka, prof. nadzw.
dr hab. Łukasz Plesnar, prof. nadzw., doc. dr Zdzisława Zacłona, doc. Dr. Milan Portik, PhD., mim.prof., doc. Dr. Daniel Šimčík, PhD., mim.prof.
Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny, Prešovská Univerzita v Prešovie Pedagogická fakulta

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Wartościujący umysł – z perspektywy kognitywizmu i filozofii środowiskowej
Autor: Stefan Florek
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–28–9
Objętość: 240 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Zeszyt naukowy Instytutu Ekonomicznego – tom 2
Redakcja: Krzysztof Surówka
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–22–7
Pobierz publikację

 

Tytuł: Zeszyt naukowy Instytutu Ekonomicznego – tom 1
Redakcja: Krzysztof Surówka
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–24–1

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: History of Great Britain as easy as pie – a college course book for students
Autor: Barbara Lorek
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–21–0
Objętość: 179 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Studencki zeszyt naukowy Instytutu Ekonomicznego I – prace z zakresu marketingu i polityki regionalnej
Redakcja: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–17–3

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

 

Tytuł: Neophilologica sandeciensia 2
Redakcja: Grzegorz Jaśkiewicz Zygmunt Tęcza
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz, 2007
ISBN: 978–83–60822–26–5
Objętość: 145 s.

Publikacja dostępna w Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu